MOLT IMPORTANT
 
  • És necessària l'assistència a la primera tutoria col·lectiva dels mòduls matriculats. Si no fos possible, cal concertar una entrevista personal amb el professorat corresponent.
  • El dia de la prova escrita cal presentar document acreditatiu: DNI, passaport...